การเก็บรักษาฟิซโบน

ขนมฟิซโบนนั้นเป็นขนมอบแห้ง ฉะนั้นจึงควรเก็บไว้ที่แห้ง มิดชิด ไม่เปียกชื้นหรือร้อนจนเกินไป และไม่ควรเก็บไว้ในตู้เย็น

โดยทั่วไปขนมที่ยังไม่ถูกเปิดจะอยู่ได้ราว 1 ปี หลังจากที่เริ่มแกะครั้งแรกนั้น อากาศก็จะเข้าไปในถุงทำให้ขนมเกิดความชื้นได้

ฉะนั้นเพื่อนๆควรปิดถุงให้สนิทหลังจากหยิบขนมออกมาแล้ว เพื่อให้เก็บรักษาขนมได้นานขึ้น